Używanie P4Merge z Gitem

Gdyby ktoś miał ochotę używać P4Merge do porównywania i scalania kodu w Git, jest to całkiem proste – wystarczy go odpowiednio skonfigurować.
Otwieramy globalny plik konfiguracyjny Gita (C:\Users\<nazwa>\.gitconfig) i dopisujemy (lub modyfikujemy) następujące sekcje:

[merge]
tool = p4mergetool
[mergetool "p4mergetool"]
cmd = \"C:\\Program Files\\Perforce\\p4merge.exe\" \"$BASE\" \"$LOCAL\" \"$REMOTE\" \"$MERGED\"
[diff]
tool = p4mergetool
[difftool "p4mergetool"]
cmd = \"C:\\Program Files\\Perforce\\p4merge.exe\" \"$LOCAL\" \"$REMOTE\"
[difftool "p4mergetool-merge"]
cmd = \"C:\\Program Files\\Perforce\\p4merge.exe\" \"$BASE\" \"$LOCAL\" \"$REMOTE\" \"$MERGED\"

Ostatni wpis pozwala na wykonanie interaktywnego scalenia (w którym możemy ręcznie scalić wszystkie zmiany), w następujący sposób:

$ git difftool -t p4mergetool-merge <merged branch> HEAD

// Merge files now

$ git commit -m "Merged with branch <merged branch>"
$ git push